Societats mercantils

RG Associats som experts en constitució de societats mercantils, laborals i cooperatives. Us ajudem a identificar el tipus de forma jurídica més adaptada al vostre projecte empresarial.registro mercantil

Amb nosaltres tindreu constituida la vostra societat en el mínim temps que permet la legislació vigent d’acord amb les diferents modalitats societaries. Estem a punt per treballar amb la vostra empresa. Podem treballar junts, en espai presencial i en xarxa.

notarioESPECIALISTES EN TOT TIPUS DE FORMES JURÍDIQUES
idea negocio

Posada en marxa

Per a nosaltres cada client és especial i únic, i us volem donar la resposta que necessiteu per dur endavant el vostre projecte, per això us oferim:

 • Assessorament i posterior tramitació dels permisos necessaris per exercir l’activitat, en l’àmbit d’administracions locals, comunitat autònoma, àmbit estatal, europeu i d’altres.
 • Anàlisi/Estudi que permeti identificar el tipus de societat mercantil, més adequat a la vostra activitat.
 • Valoració d’opcions a subvenció per al vostre negoci.
 • Tramitació de subvencions en les seves diverses modalitats.
 • Constitució davant notari.
 • Inscripció al Registre Mercantil i, si s’escau pel tipus de societat, al Registre de la Generalitat o d’altres.
 • Alta fiscal i de Seguretat Social.
 • Assessorament i tramitació de contractes: laborals, d’arrendament, oferta de serveis i altres.
iconos empresariales

Gestió del dia a dia

Sabem que us heu de dedicar a fer rendir el vostre projecte empresarial.

Nosaltres us ajudem en les tasques que podeu fer. Us oferim col·laboració experta en gestió i administració d’un grup de serveis que el dia a dia, la vostra empresa necessita.

Estem segurs, que delegar en nosaltres, millorarà els vostres resultats, rendibilitat i qualitat de vida en tranquil·litat.

Us oferim:

 • Formalització d’impostos (renda, IVA, retencions, operacions intracomunitàries…).
 • Registre de comptabilitat.
 • Gestió laboral (nòmines, TC, contractes, etc.).
 • Estudi de costos salarials i adequació de llocs de treball per categories de conveni.
 • Tramitació i gestió de reducció de plantilla, acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació.
 • Legalització de llibres comptables.
 • Presentació de comptes anuals.
 • Recursos, inspeccions i requeriments davant hisenda, seguretat social, etc.
 • Anàlisi del llindar de rendibilitat de l’empresa.
 • Planificació anual de pressupost i inversions, seguiment trimestral de l’evolució econòmica del vostre projecte empresarial, elaboracions d’informes, etc.
aviso legal

Modificacions i dissolucions

Oferta de serveis que dóna resposta a situacions en que cal fer canvis importants per redreçar o tancar l’activitat.

 • Intermediari en negociacions entre socis, entre aquests i els proveïdors, bancs i altres.
 • Valoració d’actius i passius de l’empresa.
 • Dissolucions de societats mercantils. – Baixes fiscals i laborals.
 • Modificació d’estatuts de societats mercantils.
 • Canvis d’administrador.
 • Canvis de local, domicili, etc.
 • Processos concursals.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Tràmits diversos amb el Fons de Garantia Salarial.
opcio29_1_petita

SSL – Cooperatives – UTE’s

Som especialistes en la constitució i serveis de gestió comptable, fiscal i laboral per empreses cooperatives i societats laborals.

 • Constitució de societats laborals, amb assessorament sobre aportacions de capital, Règim de Seguretat Social, situació dels administradors, subvencions, registre i altres. Formalització de tot tipus de tramitacions i suport a la vostra gestió.
 • Constitució de cooperatives, amb assessorament sobre la figura dels socis, aportacions de capital social, enquadrament als diferents règims de Seguretat Social, Fons de Reserva i altres peculiaritats. Formalització de tot tipus de tramitacions i suport a la vostra gestió.
 • Unions temporals d’empreses: assessorament sobre les peculiaritats d’aquesta figura jurídica i la seva importància dins l’àmbit de les licitacions a l’obra pública.