Voleu crear una Entitat sense ànim de lucre?

Uassociacionss assessorem com fer-ho, us informarem sobre les diferents possibilitats jurídiques i organitzatives per crear, gestionar i mantenir una organització sense afany de lucre: associacions, fundacions…

Us oferim assessorament sobre la creació i funcionament d’associacions: juvenils, esportives, d’alumnes, usuaris i consumidors, culturals de veïns…

Som experts!

serveis-03

Associacions

Us oferim els nostres serveis d’assessorament i gestió per la vostra Associació en la creació de:

 • Règim jurídic.
 • Estatuts.
 • Inscripció al Registre.

I també en el funcionament de:

 • Competències dels òrgans de govern de la organització.
 • Convocatòria i constitució d’assemblees.
 • Impugnació d’acords.
 • Drets i deures dels associats.
 • Nomenament i durada dels càrrecs.
 • Obligacions sobre contractacions mercantils i laborals.
 • Fiscalitat.
 • Dissolució i liquidació de l’organització.
 • La recerca i sol·licitud d’ajuts i subvencions.
pre

Fundacions

Vols crear una Fundació cultural, docent, artística, benèfic assistèncial, esportiva…?

Us oferim serveis d’assessorament i gestió en:

 • Constitució, aportació de la dotació, carta fundacional, estatuts, inscripció al registre de Fundacions…
 • Govern de la Fundació: el patronat, els patrons, responsabilitats, actuació de govern, cessaments, règim econòmic i comptable, legalització de llibres, aprovació de comptes, contractació laboral i mercantil.
 • Recerca i gestió d’ajuts i subvencions.