Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), RG Associats SL informa als usuaris de que: les dades de caràcter personal que es recullin (per diferents mitjans com: enquestes, formularis de petició d’informació, correus electrònics i fons accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers corresponents, degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal te com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el cas s’estableixi amb RG Associats, així com en les tasques d’informació, formació, comercialització i altres pròpies de l’empresa.

En aquells casos en que RG Associats figuri com encarregat del tractament de dades, assumeix les obligacions en la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del fitxer i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents als que figurin al contracte o acord realitzat.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo l’usuari mitjançant comunicació  escrita en la següent direcció: 

RG Associats SL
Abell, 2
08360 Canet de Mar 
Barcelona

O bé enviant un correu electrònic a la direcció: rg@rgassociats.com