Assessorament específic a corporacions locals

Les peculiaritats que envolten la creació i gestió dels diferents tipus de societats municipals, fan necessaris assessors i gestors experts per impulsar-les, RG Associats compta amb professionals especialitzats en aquests camp.

Us oferim serveis en els següents àmbits d’actuació:

Assessorament general en el procés de constitució sobre la figura jurídica més adient en funció del projecte municipal a realitzar i del sistema de participació:

  • Mercantil.
  •  Mercantil d’economia mixta.
  • Gestió interessada.
  • Concert.

Assessorament i suport de gestió:

  • Confecció i seguiment del pressupost anual.
  • Control de la gestió pressupostària.
  • Gestió comptable, fiscal i laboral.
  • Suport al procés anual d’auditoria.