Experts en solucions

home_1[1]RG Associats, ofereix als autònoms i societats civils, serveis fiscals, comptables, laborals i de gestió en general, per donar la resposta més avantatjosa a les preocupacions i necessitats que pugueu tenir amb relació a la gestió del vostre petit negoci o projecte professional.indreu un professional especialitzat que us escoltarà, valorarà les vostres necessitats i us gestionarà el servei.

Som una organització pensada per a la petita empresa, això ens permet ser competitius en els preus i efectius en la feina…

nota10-dentro

Posada en marxa

Anàlisi i valoració per un expert de:

 • El vostre projecte de negoci.
 • Les millors opcions de fiscalitzar, entre el sistema d’estimació directa o mòduls.
 • La contractació laboral i bases de cotització al règim especial de treballadors autònoms.
 • Els permisos i assegurances perceptives per a la realització de l’activitat.
 • Les obligacions en relació a la normativa de riscos laborals.
 • Les possibilitats d’accedir a subvencions.
contrato

Tramitació de:

 • Contracte de societat civil.
 • Liquidació dels impostos corresponents a la legalització del contracte.
 • Alta fiscal i de seguretat social.
 • Assessorament i tramitació de contracte d’arrendament i d’altres.
 • Tramitació de permisos davant l’administració pública (ajuntaments, Generalitat, etc.).
 • Obertura de centre de treball i llibre de visites d’inspecció.
 • Tràmit de subvencions.
Imagen_Fiscal

Gestió del dia a dia

Assessorament general:

 • Impostos (renda, IVA, retencions a compte IRPF, declaracions a tercers, operacions intracomunitàries…).
 • Registre de llibres comptables.
 • Gestió laboral (nòmines, TC, contractes…).
 • Recursos, inspeccions i requeriments davant Hisenda, la Seguretat Social, etc.
 • Anàlisi de la situació econòmica empresarial, elaboracions d’informes, etc.
 • Assessorament jurídic en relació a contractes mercantils, lloguers i altres.
consultoria-01

Modificacions, dissolucions i traspàs negoci

 • Dissolucions de societats civils.
 • Gestió integral del procés de traspàs de negoci.
 • Formalització i comunicació davant els organismes competents de baixes i modificacions fiscals.
 • Formalització i comunicació davant els organismes competents de baixes i modificacions en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Modificació de contractes de societats civils.