Com a empresa de serveis, hem consolidat la nostra posició i estem en condicions de garantir innovació i fiabilitat en les solucions de consultoria i assistència tècnica que aportem. 

Disposem d’un excel·lent equip humà, eines estratègiques, tecnologia avançada i una interessant oferta d’espais i formació.

Podem dir que estem en condicions d’acceptar nous reptes i compromisos per a la millora competitiva de les empreses que confien en nosaltres.

mans

Qui som?

Rg Associats és un nou model d’assessoria on oferim serveis tècnics i estratègics d’organització, administració i gestió, amb l’objectiu de recolzar en la seva trajectòria les petites/mitjanes empreses i als emprenedors, bé sigui a l’inici i creació de l’empresa, durant el seu desenvolupament o bé mantenint la seva competitivitat un cop assolits els objectius del projecte empresarial.

Aquest nou model d’assessoria es basa en el que anomenem cultura de treball personalitzada: treballant amb vostè més que per a vostè.

assessorament-comptable

On anem?

A proporcionar, mitjançant el diagnòstic, una visió autèntica de les “constants vitals” del seu negoci i, com a conseqüència, a la millora dels seus processos i resultats.

I, finalment, pretenem que tot empresari o emprenedor disposi del suport de gestió i assessorament empresarial més adequat, d’una oferta d’espais pensats per a les seves activitats corporatives i comercials i una oferta de formació adequada als nous reptes de competitivitat que té plantejats l’empresa moderna; siguin quines siguin les seves àrees de negoci.